Hoe zijn we georganiseerd?

Ons kinderdagverblijf bestaat uit 2 afdelingen, een afdeling waar de baby’s en kruipertjes verblijven en een afdeling voor de peuters.

Op beide afdelingen nemen 2 medewerkers de begeleidende taak op zich en verblijven er 15 kinderen.

In de werkplanning hebben wij ervoor gezorgd dat beide personen een onthaal moment of afhaalmoment doen. Als de bezetting het immers toelaat, tot 8 kinderen, staat een begeleidster alleen. Maar doordat meer en meer gezinnen lange dagen werken en reeds vroeg opvang nodig hebben staan ze grotendeels van de dag toch met 2 op één afdeling. Een stagiair is een extra werkkracht.

Door onze nauwe samenwerking met scholen zijn er regelmatig stagiairs aanwezig, soms op elke afdeling. Dit betekent dat er soms zelfs 3 personen jouw kind begeleiden op een afdeling van 15 kinderen. Er is ook nog een ‘vlinder functie’, dit betekent dat deze persoon op beide afdelingen ‘vlindert’ en bijstaat waar nodig, bijvoorbeeld vrije dagen opvangen. Op deze manier voorzien wij in de continuïteit.

Ouders kunnen na de opvanguren terecht voor een gesprek met de begeleiding.
Het kan ook na afspraak. Contacteer ons.

Stage lopen bij ons?

Buiten onze vaste medewerkers verzorgen wij ook contacten met scholen in onze regio. Ons kinderdagverblijf wil immers openstaan als leercentrum. Hierdoor beschikken wij merendeel van de tijd over extra helpende handen, die onze werking ten goede komt. Wij werken samen met volgende scholen: OLVP Bornem en De Linde Bornem

Neem contact met ons op.