Hoe zijn we georganiseerd?

Ons kinderdagverblijf bestaat uit 3 speelgroepen: baby’s, kruipertjes en peuters.

Op alle afdelingen nemen 2 medewerkers de begeleidende taak op zich en verblijven er 16 kinderen.

In de werkplanning hebben wij ervoor gezorgd dat beide personen een onthaal moment of afhaalmoment doen. Als de bezetting het immers toelaat, tot 8 kinderen, staat een begeleidster alleen. Maar doordat meer en meer gezinnen lange dagen werken en reeds vroeg opvang nodig hebben staan ze grotendeels van de dag toch met 2 op één afdeling. Een student is een extra hulp.

Door onze nauwe samenwerking met scholen zijn er regelmatig studenten aanwezig, soms op elke afdeling. Dit betekent dat er soms zelfs 3 personen jouw kind begeleiden op een afdeling van 16 kinderen. Er is ook nog een ‘vlinder functie’, dit betekent dat deze persoon op de afdelingen inspringt waar nodig en zorgt voor het logistieke deel van ons kinderdagverblijf.

Ouders kunnen na de opvanguren terecht voor een gesprek met de begeleiding.
Het kan ook na afspraak. Contacteer ons.

Stage lopen bij ons?

Buiten onze vaste medewerkers verzorgen wij ook contacten met scholen in onze regio. Ons kinderdagverblijf wil immers openstaan als leercentrum. Hierdoor beschikken wij merendeel van de tijd over extra helpende handen, die onze werking ten goede komt. Wij werken samen met volgende scholen: OLVP Bornem en De Linde Bornem

Neem contact met ons op.