Een kinderdagverblijf met een persoonlijke aanpak zoals bij een onthaalmoeder.

Wij werken NIET met wachtlijsten, enkel effectieve inschrijvingen. Het aantal opvang dagen per week is vrij te kiezen op basis van beschikbaarheid met een minimum 2 dagen.

Elke ouder krijgt van ons een gepersonaliseerde badge om toegang te krijgen tot de opvang. Hierdoor is de inkom deur veilig afgesloten maar heeft u als ouder steeds vrije toegang.

Missie

Kinderdagverblijf ‘t Hofke te Oppuurs biedt dagopvang aan kinderen van 6 weken tot 3 jaar oud.

De ons toevertrouwde kinderen kunnen van maandag tot vrijdag van 7 uur ’s morgens tot 18u30 ‘s avonds bij ons terecht.

Naast de basisverzorging besteden wij aandacht aan het geven van geborgenheid. In een zowel fysisch als psychisch veilige omgeving bieden we de kinderen, vanuit een basisvertrouwen in zichzelf en hun omgeving, de kans om de wereld te verkennen.

Het ouderbeleid en het organisatiebeleid worden in functie van de hierboven vermelde basisdoelstellingen georganiseerd.

Onze dienstverlening maakt geen onderscheid op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Visie

Een goed kinderdagverblijf is voor ons een plaats waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze, met zorg, warmte, aandacht en geduld worden omringd. Zich veilig kunnen hechten aan de volwassenen rondom zich geeft een basisvertrouwen die een essentiële eerste stap is in een positieve persoonlijkheidsontwikkeling. Als een kind vertrouwen krijgt, kan het zelfvertrouwen opbouwen en voelt het zich veilig en vrij om zichzelf en de wereld te verkennen.

Omdat elk kind verbonden is met een opgroeimilieu, willen we rekening houden met de context (gezin in de brede betekenis van het woord) waarin het kind is geboren en opgroeit. De ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken en wij streven als mede-opvoeders naar hun vertrouwen. We benaderen de ouders met respect en willen hen ondersteunen bij de opvoeding van hun kind.

Hieronder schetsen we een aantal belangrijke principes die de concrete werking van het kinderdagverblijf mee vorm geven.

Zie

Bij de speelruimte is er speciale aandacht geschonken aan inrichting, lichtinval en de kleurkeuzes van meubels en materialen.

Hoor

Wij stimuleren zoveel mogelijk de taalontwikkeling. Wij doen dit door enthousiast te reageren op brabbelgeluidjes van de baby’s, door de handelingen die wij doen te benoemen, door samen verhaaltjes te lezen en liedjes te zingen. Herhaling is hierin zeer belangrijk.

Voel

Onze opvang heeft een aangename speelruimte die beschikt over vloerverwarming, dit zorgt voor een aangename speelwarmte zelfs voor de allerkleinsten. Bij de inrichting is bewust gebruik gemaakt van verschillende materialen, zachte en ruwe. Eveneens ons spelmateriaal zorgt ervoor dat baby’s en peuters ontdekken door te voelen. Er is degelijk materiaal aanwezig voor onbeperkt knutselplezier.

Proef

Ontbijt, warme middagmaal, fruitpapjes, broodmaaltijd en gezonde tussendoortjes met dagverse producten. Dieet en speciale voedingen worden eveneens door ons bereid. Voeding wordt ook gebruikt bij activiteitjes met de kinderen.

Ruik

Alledaagse geuren zorgen voor herkenbare omgevingen en geborgenheid. Wij stimuleren de reukzin door activiteiten met geuren te voorzien.

En heb lief

De inrichting en de omgang met kinderen zorgt voor een ontspannen sfeer waarin kinderen respect tonen voor elkaar en elkaar helpen bij problemen. De begeleiding is ontspannen en hebben respect voor de eigenheid van ieder kind.